Aktualności

 
 
Picture of Przemysław Stopa
ZATRZYMANA CHWILA
by Przemysław Stopa - Saturday, 23 February 2019, 4:29 AM
 

Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach i działający w jej strukturach gdowski Uniwersytet III Wieku jest w trakcie realizacji projektu grantowego „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

Jednym z elementów zadania jest organizacja wystawy plenerowej archiwalnych zdjęć Gdowa w ramach zadania „ Zakup systemu wystawienniczego do promocji atrakcji turystycznych Gminy Gdów oraz zorganizowanie wystawy plenerowej „ZATRZYMANA CHWILA”.

Dlatego też zwracamy się do mieszkańców posiadających archiwalne zdjęcia Gdowa i zainteresowanych ich udostępnieniem na wystawę plenerowa o kontakt z kierownikiem Uniwersytetu pod numerem tel. 501-225-365. Zdjęcia zostaną zebrane przez seniorów z gdowskiego Uniwersytetu III wieku,  zeskanowane, a  następnie opracowany zostanie scenariusz wystawy. Wystawa będzie liczyć 10 plansz w formacie 150 x100 cm i zostanie zamontowana w zakupionym na ten cel systemie wystawienniczym.

Wernisaż wystawy zaplanowany jest na 1 maja.

Już dziś serdecznie zapraszamy mieszkańców