Aktualności

 
 
Picture of Przemysław Stopa
Piszą o nas!
by Przemysław Stopa - Monday, 29 September 2014, 7:16 AM
 

Gdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa od roku 2012 pod patronatem naukowym Politechniki Krakowskiej. Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury w Gdowie oraz w Gimnazjum im. Św. Barta Alberta w Gdowie. Projekt realizowany jest przez Fundację Osób Niepełnosprawnych w Podolanach przy wsparciu finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ASOS.

W radzie programowej Uniwersytetu zasiadają: prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak , dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, inż. Jacek Przędzik oraz mgr Edyta Trojańska- Urbanik. Na zajęcia organizowane w ramach Gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczęszczało w drugim roku ponad 80 osób, z czego 96 % to mieszkańcy Gminy Gdów. Projekt kierowany jest do osób aktywnych powyżej sześćdziesiątego
roku życia. W ofercie Uniwersytetu każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Raz w miesiącu odbywają się wykłady uniwersyteckie dla wszystkich słuchaczy, na których do tej pory gościliśmy szereg wykładowców akademickich (m.in. prorektorów Politechniki Krakowskiej, prof. Antoniego Dziatkowiaka i wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pedagogicznego i wielu innych znamienitych przedstawicieli świata nauki)