Aktualności

 
 
Picture of Przemysław Stopa
Naukowo na gdowskim uniwersytecie
by Przemysław Stopa - Tuesday, 15 December 2015, 8:33 PM
 

W ostatnim czasie na gdowskiej uczelni seniorów gościli wykładowcy Politechniki Krakowskiej, która sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością uniwersytetu. Wykład o tajnikach fotografii wygłosił prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar, Dziekan Wydziału Mechanicznego natomiast o chemii w warunkach mikrofalowych mówił Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał. Ostatni wykład w tym roku , obejmujący historie sztuki witrażowej, odbędzie się 21 grudnia, a wygłosi go prof. dr hab. inż. arch. Maria Żychowska.