Aktualności

 
 
Picture of Przemysław Stopa
Co słychać na gdowskim Uniwersytecie?
by Przemysław Stopa - Tuesday, 15 December 2015, 8:16 PM
 

Od września br. rozpoczął się IV rok zajęć  gdowskiego Uniwersytetu III wieku. Zajęcia odbywają zarówno w Gdowie jaki i nowej filii w Czyżowie. Łącznie blisko  120 seniorów korzysta z bogatej oferty wykładów i zajęć. Ideą funkcjonowania tego typu „uczelni dla seniorów” jest łączenie aspektów edukacyjnych/ uczenia się przez całe życie/ z promocją zdrowego stylu życia/ zajęcia ruchowe/ oraz rozwijanie pasji i zainteresowań seniorów/ zajęcia artystyczne,  taneczne, folklorystyczne i muzyczne/.

Wykłady i seminaria  są podzielone według tematów, jakie interesują poszczególne grupy słuchaczy. W tym semestrze tematyka wykładów  została ustalona w obszarach; prawo, zdrowie, psychologia, tematy społeczne, kultura, turystyka i dziedzictwo kulturowe regionu. W zakresie promocji zdrowia studenci wysłuchali w tym semestrze wykładów min.  dr Barbary  Gryglewskiej z  Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii  CM UJ oraz dr Alicji Klich-Rączka oraz  Beaty Pióreckiej/ CM UJ/. Wzięli również udział w konferencji dotyczącej zdrowego starzenia zorganizowanej przez Instytut Łukasiewicza  w Gdowie i konferencji dotyczącej problemu profilaktyki  i leczenia chorób cukrzycy w Dobczycach. W obydwu konferencjach uczestniczyli specjaliści z zakresu geriatrii, dietetyki, diabetologii i endokrynologii.

Gościem Uniwersytetu była również prof. Izabela Lewandowska-Malec/ katedra Prawa i Administracji UJ/ oraz poseł Elżbieta Achinger. Natomiast w najbliższych miesiącach wykłady wygłoszą  min.Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar oraz Prorektor  Politechniki Krakowskiej  dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz.

 Szereg tematów w zakresie kultury  i turystyki jest podejmowanych na wykładach seminaryjnych. Obejmują one szeroko pojętą edukację kulturalną oraz wybrane zagadnienia  z wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszego regionu i szeroko pojętej turystyki.

 Oprócz wykładów ważnych aspektem programu Uniwersytetu są  zajęcia ruchowe/ gimnastyka, nordic walking i wyjazdy na pływalnie/, zajęcia informatyczne i lektorat języka angielskiego oraz artystyczne. Są one bardzo istotnym elementem budowania postawy aktywnego spędzania wolnego czasu i realizacji własnych zainteresowań w wieku senioralnym.

Nie brakuje również wyjazdów edukacyjnych i kulturalnych. W ostatnim czasie studenci odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu i Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu. W listopadzie zaplanowano wyjazd do Wadowic / Dom Rodzinny Jana Pawła II oraz zwiedzanie miasta/, zwiedzanie Podgórza/ min. Fabryka Oskara Schindlera/, a w grudniu Muzeum Podziemia Rynku w Krakowie oraz Muzeum Etnograficzne oraz konkurs szopek bożonarodzeniowych na krakowskim Rynku/.

W ramach edukacji kulturalnej blisko 40 studentów  uczestniczy w projekcie Filharmonia dla Seniora/ wyjazdy raz w miesiącu  do Filharmonii Krakowskiej na koncerty specjalnie opracowane dla seniorów/. Ponadto w listopadzie oraz grudniu zaplanowano wyjazdy na spektakle teatralne/ Małopolskie Centrum Dzwięku i Słowa  w Niepołomicach oraz Teatr Groteska w Krakowie/.

Zakończeniem I semestru IV roku zajęć będzie grudniowe spotkanie opłatkowe zaplanowane w Gdowie 21 grudnia a w Czyżowie 28 grudnia.